Navigacija

Lepoglavska čipka

Tradicija čipkarstva primjer je kulture pogađa bit krajolika kojemu je pridodana. Kao vrhunac barokne tradicije čipka svakodnevnom životu daje ozračje svečanosti.

Ta suptilna mreža razvila je svoju prepoznatljivu inačicu, te je 2009. godine, kao dio hrvatske čipkarske tradicije, uvrštena na reprezentativnu UNESCO-vu listu nematerijalne baštine.

U rujnu svake godine održava se tradicionalna manifestacije - ''Međunarodni festival čipke'', kojom se doprinosi očuvanju vještine čipkarstva te oplemenjuje turistička ponuda.