Navigacija


Legenda o crkvi sv. NikolePriča kaže da se na mjestu današnje crkve sv. Nikole u Varaždinu nalazio medvjeđi brlog. Budući da je blizu crkve bio južni ulaz u grad, nakon što je crkva bila sagrađena, prva je u nju ušla medvjedica.

Vidjevši da nema brloga i medvjedića, okamenila se od tuge.

Graditelji su se sažalili pa su je ugradili u toranj kako bi "vječno" svjedočila o svojoj žalosti.