Navigacija


Legenda o FrankopanuKao najveći grad u Kraljevini, Varaždin je bio poprište političkih spletki i zakulisnih igara. Do velikog političkog potresa došlo je 1526. godine. Tada su se pojavila dva pretendanta na Hrvatsko-ugarsko prijestolje: Ferdinand Habsburški i Ivan zapolja.

Vlasnik Staroga grada, ljutiti protivnik Varaždinaca, palatin Bator stao je na stranu Habsburgovaca. To je, naravno, Varaždince odmah svrstalo uz pristaše Ivana Zapolje.

Vođa zapoljaca u Hrvatskoj bio je Frankopan. Uz pomoć građana počeo je opsjedati Stari grad. Prvog dana opsade iz Staroga grada bila su ispaljena dva hica. Jedan je pogodio Frankopana i on je ubrzo umro.

Uvidjevši bezizlaznost situacije, Varaždinci su stali na pobjedničku stranu, onu Habsburgovaca.

Kao stanovnici najmoćnije grada Kraljevine ubrzali su i olakšali Habsburgovcima preuzimanje hrvatske krune.