Navigacija


Varaždinci se vole tužitiPoznato je da su se Varaždinci sudili tijekom čitave povijesti. Nekad su podigli tužbu samo prevencije radi, nekad opravdano, a nekad i ne. Pri prvom spomenu Varaždina 1181. godine spominje se tužba zagrebačkog biskupa protiv varaždinskog župana Bele zbog posjeda Varaždinskih Toplica.

Tužbu je župan izgubio, no više sreće su Varaždinci imali 1438. godine kada tuže plemiće: Herka od Zajezde, plemića od Grebena, plemića od Jakopovca, te plemića od Ludbrega. Tuže ih zbog okolnih posjeda, vjerojatno zbog kmetova i zemlje.

Sud odlučuje da se spor riješi dvobojem u Budimu i to na blagdan arkanđela Mihaela u dvorani za dvoboje, na kojima i uobičajenim vojničkim oružjem.

Pobjednik u dvoboju dobit će posjedovni spor.
Ne zna se tko je sudjelovao od strane Varaždina, ali bio je uspješan, pa je Grad dobio spor.
 

Tekst pripremio:
Miran Bojanić Morandini