Navigacija

Vražja pećina kod Prigorca

U narodu je postojala legenda da je vrag na tom mjestu htio pregraditi usjek Bistrice kuda su prolazili hodočasnici. Usmena predaja objašnjava da je Vražja pećina bila veliko sjedalo na najvišem kamenom bloku "jer se tu vrag odmarao poslije naporna dana, a još mu se i sada vide otisci stopala i riti!".