Navigacija
 • Dobrodošli u Varaždinsku županiju!

  Stigli ste u prostor prepun pozitivnih emocija i dragih ljudi, prave kulture i neponovljivih doživljaja! Dobrodošli!

priroda

 • Ivanščica

  Ivanščica je visinom od 1060 metara najviši vrh u Hrvatskoj sjeverno od Save. 

 • Arboretum Opeka

  Najveći arboretum u Hrvatskoj, jedan od najznačajnijih spomenika prirode na području Varaždinske županije.

 • Dravska park šuma

  Raznovrsnost flore i faune je glavno bogatstvo Dravske park-šume i čini je zanimljivom i atraktivnom tijekom čitave godine.
 • Gaveznica – Kameni vrh

  Područje Kamenog vrha (Gaveznice) u Lepoglavi predstavlja fosilni vulkan koji je nastao prije približno 22 milijuna godina.

 • Špilja - Vindija

  Na području općine Donja Voća nalazi se zaštićena špilja Vindija - spomenik prirode.