Navigacija

Vinska cesta Jalžabet

Općina Jalžabet zahvaljujući povoljnim prirodnim uvjetima (plodna riječna nizina uz rijeku Plitvicu i šumom prekriveni obronci Topličke gore), te dobra prirodna komunikacija u smjeru istok-zapad bili su idealni životni uvjeti još u predpovijesno vrijeme. U prilog tome govore značajni arheološki lokaliteti i nalazi s ovog područja.

Na prostoru današnje Općine život se u kontinuitetu nastavlja i u doba antike, odnosno u doba kada je ovaj prostor u sustavu rimske provincije Panonije. Materijalno svjedočanstvo ovog vremena su ville rustice uz rijeku Plitvicu, sjeverno od Kelemena. Villa rustica zapravo je dobro organizirano seosko imanje koje proizvodi gotovo sve potrebno za život.

Za razdoblje seobe naroda i ranog srednjeg vijeka nema gotovo nikakvih materijalnih ili pisanih podataka. Prvi pisani podaci za ovo područje javljaju se od 13. st. Radi se o ispravama koje govore o plemićkim posjedima, njihovim vlasnicima i graničnim sporovima medu njima. Od značajnijih plemićkih obitelji izdvajamo grofove Šemovečke, Suhodolski, Gotali, Bedekovići, Kušević i Jordisi, kasnije dolaze i obitelji Batthyany, Matačić, Janković i Patačić.

Upravo iz vremena razvijenog i kasnog srednjeg vijeka potječu I prvi pisani izvori, koji izravno svjedoče o uzgoju vinove loze na širem području, kojem pripada i današnji Jatžabet. Najstariji sačuvani dokument u kojem se spominju vinogradi na području današnje Općine Jalžabet potječu iz 17. i 18. st. Radi se o popisu "gornjaka" (podložnika koji se bave obradom vinograda), gorni listovi za pojedine vinograde, kao i svjedočanstva o kupoprodaji.

Jedan takav dokumenat je i pisana potvrda datirana 6. lipnja 1759. g. kojom kapetan jatžabetske župe Sv. Elizabete potvrđuje da je župnikov kmet Josip Katančić kupio vinograd od vlasnika plemićkog dobra Jatžabet.

Na osnovu sačuvanih zapisa možemo sa sigurnošću ustvrditi da se vinogradi prostiru na pitomim obroncima kojima danas prolazi jatžabetska vinska cesta, u neprekinutom vremenskom kontinuitetu od srednjeg vijeka pa sve do danas.

Sve navedeno nepobitno govori, a može se uzeti i kao svojevrsna garancija, da su vina ovog kraja bila i ostala vrhunske kvalitete, te kao takva zaslužuju našu pozornost.

Ovo nek vas ponuka da dođete, vidite naše podrume i kušate naša vina...