Navigacija

Kontakt informacije

info@turizam-vzz.hr

 

 

Miran Bojanić Morandini

direktor Turističkog ureda 

Marko Cmrečak
voditelj projekata

ADRESA: Trg bana Josipa Jelačića 12, 42 000 Varaždin
TEL: +385 (0)42 210 096 
FAX: +385 (0)42 210 073
E-MAIL: info@turizam-vzz.hr

WEB: www.turizam-vzz.hr

 

O NAMA

Turistička zajednica Varaždinske županije ima osnovnu ulogu poticanja, očuvanja, unapređivanja i promicanje svih postojećih turističkih resursa županije.

Najvažnija osnova nas kao turističke zajednice je suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama u svrhu provođenja plana razvoja turizma kao i poticanje i pomaganje razvoja turizma na slabije razvijenim područjima.

Uloga Turističke zajednice Varaždinske županije je izrada programa i planova promocije turističkih proizvoda županije te utvrđivanje i provođenje svih poslova oko promocije županije u zemlji i inozemstvu.

Naš osnovni zadatak jest omogućiti svakom turistu detalje informacije koje su mu potrebne, te osigurati nezaboravan odmor i zabavu unutar naše županije.

Dobro došli u Varaždinsku županiju.