Varaždinski pašuš

Varaždinski pašuš

 

Kada je varaždinski notar Krunoslav Čolo na svom štandu posjetiteljima Špancifesta počeo nuditi – varaždinsku putovnicu, ona je ubrzo postala atraktivni gradski suvenir koji su svojim kućama radosno ponijeli i mnogi uglednici iz političkog života Hrvatske, ali i europskih zemalja koji su posjetili ovu varaždinsku priredbu. No, grad Varaždin je doista nekoć izdavao pašuš.

Gradsko poglavarstvo je naime, u rujnu 1843. godine izdalo putovnicu na kojoj je, kako prenosi Varaždinski Viestnik broj 38. iz 1893. godine, bio otisnut slijedeći tekst:

«Pokazatelj ovoga pašuša, iz mesta, po milošći božji zdravoga i od vsakoga kužnoga natepenja, betega – najmre pako ishodne kolere – slobodno putuje. Zato vsi skupa i svaki poseb, kojem ov pašuš vu ruke dojde, dostojno se rekviruju, da rečenoga mirno vsikud iti, prebivati i nazaj se povernuti pustiju i po svojeh – na to postavleneh – dopuščaju. Pašuš pako ov, koji se daje samo na tri leta, poklamkam ga prečteju, naj ga predovcu nazaj poverneju».

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.